Welkom

Deze praktijk te Brussel is opgericht door Ellen De heyder in 2020. Hier kan je terecht voor zowel onderzoek, diagnose als behandeling van verworven neurogene communicatiestoornissen, slikstoornissen, leerstoornissen en vertraagde spraak- en taalontwikkeling. Daarnaast kan je hier ook terecht voor een korte taalanalyse in het Frans.

Over mezelf

Ik ben in 2017 afgestudeerd als logopediste aan HoGent. Mijn bachelorproef kende het onderwerp: afasie en meertaligheid. Deze is later gepubliceerd, als twee artikels, in het tijdschrift van de Vereniging voor Vlaamse Logopedisten (VVL). Mijn interesse ligt dan ook in het begeleiden van personen met afasie en dysartrie. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het behandelen van personen met dysfagie. Tenslotte sta ik ook graag in voor het diagnosticeren en behandelen van kinderen met leer-, taal- en spraakstoornissen.

Ik vind het belangrijk om mijn kennis op pijl te houden. Daarom volg ik verschillende bijscholingen en congressen. Zo ga ik bijvoorbeeld jaarlijks naar het VVL congres en volgde ik o.a. een studiedag over taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen aan de Thomas More hogeschool. Ik ben ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Dit is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor Vlaamse logopedisten.

OPLEIDINGEN

Professionele bachelor in de logopedie, Hogeschool Gent

Postgraduaat dysfagie, Arteveldehogeschool

McNeill Dysphagia Therapy program certificaat (Florida Dysphagia Institute)

Taalanalist (Thomas More Hogeschool)

Regelmatige Bijscholingen en congressen.

Meer informatie?